தமிழ் செய்தி

ஒரே இடத்தில் அனைத்து செய்திகள்

வெளிநாடு செல்பவர்கள் இனி குடியுரிமை படிவத்தை பூர்த்தி … – தினகரன்

Leave a comment


தினகரன்

வெளிநாடு செல்பவர்கள் இனி குடியுரிமை படிவத்தை பூர்த்தி …
தினகரன்
டெல்லி: இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பயணிகள் இனி 'எம்பார்கேஷன்' எனப்படும் குடியுரிமை படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என மத்திய …
வெளிநாடு செல்லும் இந்தியர்களுக்கு புதிய சலுகைதினமலர்

மேலும் 2 செய்திகள் »

Advertisements

Author: pratheesh

techie/keyboardist/infosyian/webdesign/shutterbug/coding/yuvan/rajasir/thala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s