தமிழ் செய்தி

ஒரே இடத்தில் அனைத்து செய்திகள்

மாநிலங்களவைக் குழுத்தலைவர் பதவியிலிருந்து சரத்யாதவ் திடீர் … – நியூஸ்7 தமிழ்

Leave a comment


நியூஸ்7 தமிழ்

மாநிலங்களவைக் குழுத்தலைவர் பதவியிலிருந்து சரத்யாதவ் திடீர் …
நியூஸ்7 தமிழ்
கட்சி விரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக, ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சியின் மாநிலங்களவைக் குழுத்தலைவர் பதவியிலிருந்து சரத்யாதவ் நீக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக …

மேலும் பல »

Advertisements

Author: pratheesh

techie/keyboardist/infosyian/webdesign/shutterbug/coding/yuvan/rajasir/thala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s